HELHETSLÖSNING


Reducerad leverantörsbas
Reducerad kostnad
Ökad flexibilitet

Fricweld kan med sin kompletta produktion, en stark leverantörsbas samt effektiva logistiklösningar erbjuda bra helhetslösningar. Hela kedjan från inköp till leverans.

SOURCING

Vi har en bred och stark leverantörsbas och genom effektiva och värdeskapande inköpsstrategier jobbar vi tillsammans med våra kunder för att nå långsiktighet och styrka.

LOGISTIK

Våra logistiklösningar är både kostnads- och miljöeffektiva. Med full kontroll av inkommande och utgående leveranser kan ni istället fokusera på kärnan i era verksamheter.

TILLVERKNING

Våra engagerade och innovativa medarbetare i Hällefors ger oss bra möjligheter att konstruera, tillverka och leverera monteringsfärdiga produkter med hög kvalitet.

PARTNERS

För tjänster utanför vår arbetsgrupp har vi långvarigt samarbete med kompetenta partners så vi kan erbjuda våra kunder en komplett helhetslösning.

VI ERBJUDER


Sourcing
Lagerhållning
Friktionssvetsning
Maskinbearbetning
Centerlesslipning
Riktning
Rullgängning
Induktionshärdning


VÅR PRODUKTIONS-
PROCESS


Fricweld har full spårbarhet från stålverkscharge och vidare genom hela produktionsprocessen. Exempelvis loggas samtliga utförda friktionssvetsar med processdata.UTRUSTNING


Friktionssvetsning: <135 mm (solid) & Längd: 3,5 m
Centerlesslipning: <250 mm & Längd: 12 m
Svarvning: <900 mm & Längd: 9 m
Induktionshärdning: <200 mm & Längd: 3 m
Riktning: 160 ton & Längd: 12 mKVALITET OCH MILJÖ


Fricweld är certifierade enligt ISO 9001:2015. Dessutom arbetar vi aktivt med projekt inom företaget för att förbättra den interna arbetsmiljön och minimera belastningen på vår omgivande natur. Fricweld är certifierade enligt ISO 14001:2015.

KONTAKTA OSS


Vill du komma i kontakt med oss på Fricweld är du när som helst välkommen att ringa eller mejla. Välkommen till Fricweld.

FRIKTIONSSVETSNING


Med friktionssvetsning öppnas helt nya möjligheter vad gäller utformning och materialkombinationer. Friktionssvetsning ger dessutom en fog som är minst lika stark som utgångsmaterialet, samtidigt som materialåtgången reduceras.