KVALITET

EN HÅLLBAR
FRAMTID


Fricweld arbetar med naturen inpå knutarna och ägnar miljöfrågorna extra omsorg. Ett ständigt aktivt arbete utförs för att minska onödigt materialavfall och energiförbrukning.

MILJÖPOLICY


På Fricweld strävar vi alltid efter att nå era krav och önskemål med minsta möjliga miljöbelastning. Fortlöpande arbete och motivation gör att vi ständigt lär oss om nya produkter och innovationer för att kunna förbättra vår miljöprestanda.
KVALITETSPOLICY


Våra kontrollrutiner är uppbyggda för att garantera en hög och jämn kvalitet. Detta är speciellt viktigt när ni väljer färdiga produkter som går direkt till slutmontering. Fricweld är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.KVALITET OCH
LEVERANSSÄKERHET


Fricweld är en kompetent leverantör av produkter där det ställs höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. För Fricweld är det viktigt att vi är trygga med att kunden i rätt tid ska kunna använda sina produkter utan att behöva granska det vi levererar. Vi säkerställer att kundkrav uppnås genom noggrann kvalitetskontroll av produkter i alla processteg. Lika viktigt är vårt arbete med att kvalitetssäkra våra interna processer och det proaktiva förebyggande kvalitetsarbetet.


MILJÖ OCH
HÅLLBAR FRAMTID


Fricweld ligger i natursköna Bergslagen och med naturen som närmsta granne ligger miljöfrågorna oss extra varmt om hjärtat. Miljöpåverkan sker både globalt och lokalt, då Fricweld levererar till en global marknad är det viktigt att ständigt arbeta med att minska onödigt materialavfall och energiförbrukning. Vi har också valt att enbart använda förnybar energi från vattenkraft. Miljöfrågor och hållbarhet är en viktig och ständig utmaning som aldrig kan ses som färdigt.

INTEGRITETSPOLICY


Vi värnar om din integritet. Syftet med denna policyn är att du som kund eller besökare hos oss ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Önskas denna information på engelska kan ni kontakta oss på Fricweld.


CERTIFIERINGAR

Fricweld säkerställer god kvalitet genom hela flödet, från mottagens förfrågan till levererad och färdig produkt hos kund. På samma sätt är miljö-certifiering något självklart och passar utmärkt i vårat ambitiösa miljöengagemang för en hållbar livsmiljö.
Mail +46 (0)591-632 20
Svenska